จานปั้นเม็ดปุ๋ย ขนาด 1-15 ตัน / 8ชม.

จานปั้นเม็ดปุ๋ย ขนาด 1-15 ตัน / 8ชม.

ความสามารถคุณสมบัติ

จานปั้นเม็ดปุ๋ยให้เป็นเม็ดกลม หลายขนาดตามต้องการโดยสะดวก ใช้ปั้นวัสดุที่เป็นผงละเอียดให้เป็นเม็ดทรงกลมตามต้องการ ทั้งปุ๋ยเคมี ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพ อาหารสัตว์ ดินเเร่ธาตุ

รายละเอียด
จานมีขนาด 2 เมตร ปั้นได้ 1-2 ตัน / 8 ชม.
จานมีขนาด 3 เมตร ปั้นได้ 3-5 ตัน / 8 ชม.
จานมีขนาด 4 เมตร ปั้นได้ 5-15 ตัน / 8 ชม.

Leave a Reply