ถังใส่คอนกรีต / กระเช้ายกเทคอนกรีต

ถังใส่คอนกรีต / กระเช้ายกเทคอนกรีต

ความสามารถคุณสมบัติ

ชนิดเทออกข้างและเทลงตรง เหล็กหนา 3 มม.โครงสร้างแข้งแรงทนงานหนัก

รายละเอียด
– ขนาด 250 ลิตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 90 ซ.ม. ความสูง 90 ซ.ม. น้ำหนัก 115 กก.
– ขนาด 550 ลิตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 117 ซ.ม. ความสูง 135 ซ.ม. น้ำหนัก 160 กก.
– ขนาด 750 ลิตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 130 ซ.ม. ความสูง 130 ซ.ม. น้ำหนัก 180 กก.
– ขนาด 1000 ลิตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 140 ซ.ม. ความสูง 137 ซ.ม. น้ำหนัก 250 กก.

ชนิดเทออกข้าง/คันโยกเทคอนกรีตออกง่าย ไม่ค้างตัวถัง
– ขนาด 550 ลิตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 130 ซ.ม. ความสูง 140 ซ.ม. น้ำหนัก 170 กก.
– ขนาด750 ลิตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 125 ซ.ม. ความสูง 151 ซ.ม. น้ำหนัก 190 กก.

Leave a Reply