ท่ออบปุ๋ยและอาหารสัตว์

ท่ออบปุ๋ยและอาหารสัตว์

ท่ออบร้อน ให้ความร้อนด้วยแมกแก๊สหัวพ่นไฟ Burner LPG เป็นเชื้อเพลิง แก๊สLPG น้ำหนักถังละ 48 กิโลกรัม จำนวน4 – 8 ถัง ทำงานรวมพร้อมโบล่โวอรดูดความร้อนเข้าท่ออบเม็ดปุ๋ยภายในท่อร้อนจะมีการออกแบบให้เม็ดปุ๋ยสัมผัสกับลมร้อน จะต้องให้มีการสัมผัสให้มากที่สุดเพื่อให้เม็ดปุ๋ยแห้ง ลดความชื่นที่ 5-12% เพื่อรักษาสภาพเม็ดปุ๋ยให้คงความเป็นเม็ด ระบบท่ออบขับด้วยมอเตอร์ผ่านเกียร์ทดและใช้เฟืองโซ่เป็นตัวขับหมุน ขนาดท่ออบมีให้เลือกใช้ตามความกำลังผลิตและเชื้อเพลิงให้ลูกค้าเลือกใช้งาน เช่น: ไม้ฟื้น แกลบ เชื้อเพลิงเขียว น้ำมันเตา(ราคาคอนข้างแพง),ชังข้าวโพด,ถ่านหิน ถ่านเผา และอื่นที่ให้พลังความร้อนต่อระบบใช้งานได้ง่ายระบบท่อออกแบบเพื่อให้เข้ากับระบบความร้อนที่ลูกค้าจะเลือกใช้ได้ กำลังการผลิต1-50ตัน/วัน

  • ขนาดท่อ75ซม.ความยาว 3-6เมตร มอเตอร์ไฟฟ้ากำลังขับ3-5แรง
  • ขนาดท่อ95ซม.ความยาว 4-12 เมตร มอเตอร์ไฟฟ้ากำลังขับ 5-15แรง

โครงสร้างผลิตด้วยเหล็กเกรดแผ่นเรียบ และ สแตนเลส ฐานรองรับรางน้ำและตัวไอเอช ออกแบบผลิตมาตรฐานของโรงงาน

Leave a Reply