เครื่องบดเอนกประสงค์

เครื่องบดเอนกประสงค์

คุณสมบัติเครื่องจักร

ใช้บดดิน ลูกรัง ปุ๋ยหมักอินทรีย์ เเร่ธาตุ สมุมไพร , หอยเชอร์รี,เศษซากพืช มูลสัตว์ ซังข้าวโพดพร้อมเมล็ด และวัสดุที่ผลิตอาหารสัตว์ ให้เป็นผงละเอียดโดยผ่านตะแกรงตามขนาดที่ต้องการ

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องบดเอนกประสงค์
– กำลังผลิต 300 – 500 กิโลกรัม / ชั่วโมง
– เส้นผ่านศูนย์กลางชุดบด 600 มม.
– มีกระบะรองรับและลิ้นปรับการป้อนสุดเพื่อความเหมะสมกับชนิดวัสดุ
– ใบตีบดวัสดุสามารถถอดเปลี่ยนสลับได้ 4 ด้าน จำนวน 26 ใบเหล็กชุบแข็ง
– สามารถถอดเปลี่ยนตะแกรงได้ มีขนาด ตะแกรง 6-25 มม.
– โครงสร้างหลักมีขนาด (กว้าง X ยาว X สูง) 70 x130 x190 ซม.
– ต้นกำลังใช้มอเตอร์ 5 แรงม้า 220 V. หรือ 10-15 แรงม้า 380 V.
– น้ำหนักโดยรวม 350 กิโลกรัม

Leave a Reply