เครื่องอัดคอนกรีตบล็อก ไฮโดรลิก 12 ก้อน/ครั้ง

เครื่องอัดคอนกรีตบล็อก ไฮโดรลิก 12 ก้อน/ครั้ง

ความสามารถคุณสมบัติ

CONCRETE BLOCK MACHINE

รายละเอียด

ผลิตบล็อกอิฐขนาดต่างๆตามรูปแบบสั่งผลิต
ผลิตบล็อกอหนอนปุพื้นทางเท้าขนาดเเละรายต่างๆ
กำลังผลิต1200-2000 ก้อน/ชม.

Leave a Reply