เครื่องอัดคอนกรีตบล็อก ไฮโดรลิก6ก้อน/ครั้ง

เครื่องอัดคอนกรีตบล็อก ไฮโดรลิก6ก้อน/ครั้ง

ความสามารถคุณสมบัติ

CONCRETE BLOCK MACHINE

รายละเอียด

ผลิตบล็อกได้มากกว่ารุ่น4ก้อน
ผลิตบล็อกอหนอนปุพื้นทางเท้าขนาดเเละรายต่างๆ
กำลังผลิต4000-6000 ก้อน/8ชม.

Leave a Reply